Motlles 3D per a la cel·lulosa modelada

El 2018 es va iniciar un treball d’investigació de disseny de motlles apropiats per poder fer qualsevol figura en format 3D. La finalitat era aconseguir el filtratge del producte i donar forma a l’envàs adequat. Durant aquest temps s’ha avançat en l’estudi de formes, pendents, corbes, desenvolupaments, contraccions amb els canvis de temperatures i assecatge amb el motlles de termoformat.

A dia d’avui podem fabricar motlles en impressió 3D amb les característiques pertinents per  formar correctament les figures que els clients ens demanen. Comptem amb tres impressores 3D per treballar amb diferents materials per poder adaptar-nos el millor possible a constituir la peça.