Quins serveis oferim?

Disseny de productes

Disseny de productes nous o substitutius del plàstic amb materials orgànics, a demanda del client.

Lloguer del laboratori per a I+D

La instal·lació es compon de diferents mecanismes, circuits i automatismes i és una planta pilot de fabricació. Conté tots els elements d’una planta industrial a una escala òptima per poder fer proves. La planta està preparada per fer-hi assaigs amb diferents proporcions de residus de paper o altres matèries orgàniques amb la finalitat de determinar els processos de fabricació més vàlids en funció dels productes finals desitjats.

Recerca en matèries primeres: economia circular

En la línia de treballar per l’economia circular, la versatilitat de la planta pilot permet assajar amb matèries primeres provinents de residus diversos. I+D per consolidar embalatges i packaging elaborats en un percentatge o en la seva totalitat amb materials més sostenibles.

Desenvolupament i construcció de motlles en 3D i motlles en alumini per a processos de termoformat

Des de Tallers Soteras fabriquem els motlles dissenyats amb impressió 3D i oferim la construcció, redisseny i adaptació de maquinària feta a mida de manera que sigui el més òptima possible respecte al producte que ha de produir.

Fabricació de sèries curtes

Prototip aportat pel client: un cop feta l’adaptació del producte a la nostra màquina, oferim producció per verificar-ne el resultat o fins i tot una tirada curta amb la finalitat d’abastir un client.